English tests

After completing the test, the results will be visible on the screen. For all tests, the results are not visible to others, unless you share the test results yourself. If you want to save the test results, save them yourself after the test. Your input will only be used to show the test result after the test and for anonymous user statistics.

All tests are based on proven scientific theories and are extensively statistically tested for reliability.

Who am I?

Personality test

Gain insight into your personality in about 10 - 15 minutes

What are my skills?

Competency test

Determine your strengths with this competency test in about 15-20 minutes.


What do I want?

Career choice test

What kind of work and working environment suits you? Take the test in about 15 minutes.


What are my values?

Work values test

Which work values and corporate culture make you happy? Take the test in about 12 minutes.


What is my role?

Team roles test

What's your team role? Take the test in about 5 minutes.Nederlandse tests

Na het invullen van de test worden de resultaten zichtbaar op het scherm. Voor alle testen geldt dat de resultaten anoniem zijn en niet inzichtelijk zijn voor anderen, behalve jouzelf, tenzij je de testresultaten zelf deelt. Wanneer je de testresultaten wilt bewaren, sla ze dan zelf na afloop van de test op. Jouw invoer wordt enkel gebruikt voor het tonen van het testresultaat na afloop van de test en ten behoeve van anonieme gebruikersstatistieken.

Alle testen zijn gebaseerd op beproefde wetenschappelijke theorieën en uitgebreid statistisch getoetst op betrouwbaarheid.

Wie ben ik?

Persoonlijkheidstest

Krijg inzicht in je persoonlijkheid in ongeveer 10 - 15 minuten.

Wat kan ik?

Competentietest

Bepaal je sterke punten met deze competentietest in ongeveer 15-20 minuten.


Wat wil ik?

Beroepskeuzetest

Welk soort werk en werkomgeving past bij jou? Maak de test in ongeveer 15 minuten.


Wat zijn mijn waarden?

Werkwaardentest

Welke werkwaarden en bedrijfscultuur maken jou gelukkig? Maak de test in 12 minuten.


Wat is mijn rol?

Groepsrollentest

Wat is jouw groepsrol? Maak de test in ongeveer 5 minuten.